HbbTV van gemist naar verrijking.

Openbare Informatiesessie HbbTV – 26 november 2014, Nieuwspoort – Den Haag

De informatiesessie van 26 november had als doel om geïnteresseerden te informeren over de status van HbbTV-adoptie en de mogelijkheden van de standaard. Aan de sessie namen diverse belanghebbenden deel waaronder beleidsmakers, regulerende instanties, de EU, politiek en leden van het HbbTV Forum Nederland. Alle presentaties en vertoonde video’s zijn onderaan het artikel toegevoegd.
Lees verder