Watermarking vergroot bereik HbbTV

Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Independent Application Discovery. HbbTV Watermark Benefits_10.5 is de techniek die er voor zorgt dat HbbTV TV’s weten naar welke server ze moeten gaan, ook als de HbbTV informatie niet in het signaal meegegeven wordt. Zoals bijvoorbeeld het geval is als een TV via een HDMI kabel aan een set-top-box hangt.

Verance is een / de leverancier van watermarking technieken die in 2019 / 2020 operationeel opgenomen worden in HbbTV, waardoor vanaf dan ook HbbTV’s die verstoken zijn van de HbbTV data, de juiste URL uit het watermerk af kunnen leiden, en zo alsnog verbinding kunnen leggen met de HbbTV server en het interactieve product van de zender aan kunnen bieden.

Daarmee wordt het bereik in Nederland enorm vergroot, niet meer de ongeveer 300.000 toestellen van nu, maar alle HbbTV’s die de watermarkingdetectie ingebouwd hebben. Het zal alleen vast nog een aantal jaren duren voordat watermarkingdetectie wijd verbreid zal zijn in toestellen.

Op het HbbTV symposium op 14 en 15 november in Berlijn zal er vast meer over te horen zijn: https://www.hbbtv.org/7th-hbbtv-symposium-and-awards-2018/

Download de whitepaper van Verance HbbTV Watermark Benefits_10.5.