EU verplicht Vodafone tot doorgifte HbbTV bij overname

De Europese Commissie heeft Vodafone verplicht om HbbTV door te geven na haar overname van de kabelnetwerken van Liberty Global in Duitsland, Tsjechië, Hongarije en Roemenië. Deze maatregel is onderdeel van een pakket voorwaarden van de Europese Commissie voor de goedkeuring van de overname. Hiermee meent de Europese Commissie nadelige effecten van deze overname op de marktwerking te neutraliseren.

EU clears Vodafone/Liberty Global cable deal under conditions

In Nederland geeft Ziggo (ook onderdeel van Liberty Global) ook alle HbbTV informatie door. Daadwerkelijk gebruik van HbbTV blijft echter achter doordat het HbbTV signaal strandt bij de set-top-box, en het niet doorgegeven kan worden via HDMI. Er wordt gewerkt aan een nieuwe HbbTV standaard waarmee televisies de benodigde HbbTV informatie uit het signaal zelf detecteren, en daarmee onafhankelijk kunnen werken van de voorliggende distributieopzet en -apparatuur.

Vodafone zal in Duitsland overgaan op een ander platform. Horizon van Liberty Global wordt vervangen door GigaTV dat op het Metrological platform draait.

Vodafone confirms GigaTV will replace Horizon