Amendement op Mediawet ingediend

Kamerlid Martijn van Dam heeft op 4 juni een amendement op de Mediawet ingediend waarin HbbTV in de toelichting met name wordt genoemd.

Het amendement is als volgt geformuleerd:

  • De programmakanalen worden integraal en ongewijzigd verspreid, met bijbehorende faciliteiten. Het is de pakketaanbieder niet toegestaan een deel van het signaal te blokkeren, te bewerken of te vervangen.

De gehele tekst inclusief toelichting en PDF download kan hier bekeken worden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33426-12.html

De staatssecretaris heeft gereageerd en het amendement ontraden, zie ad 4, amendement 12: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33426-21.html

In zijn toelichting concludeert de staatssecretaris het volgende:

  • “Ik zal proberen het proces actief te bevorderen, waarbij mijn uitgangspunt is dat interactieve diensten de kijker moeten kunnen bereiken. Ik zal uw Kamer hierover voor de behandeling van de mediabegroting verder informeren.”

Het debat heeft ertoe geleid dat de sector eerst zelf in staat gesteld zal worden tot overeenstemming te komen over de doorgifte van HbbTV, en dat het anders via de wet wordt opgelegd voor het eind van het jaar.