Drie HbbTV cases van SBS

SBS heeft drie cases ontwikkeld om HbbTV toe te passen. In deze video worden de cases toegelicht vanuit het perspectief van ‘addressable TV’.