HbbTV doorgifte amendement en motie op Mediawet aangenomen

Bij de stemming in de tweede kamer op 4 juli 2013 over de Mediawet zijn een amendement en een motie aangenomen die de positie van HbbTV in Nederland versterken. We sommen de exacte documenten hieronder nog even op.

Amendement 40 is aangenomen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33426-40.html

Hierin wordt gezegd dat er diensten bij ministeriële regeling verplicht kunnen worden doorgegeven. In de toelichting wordt HbbTV met name genoemd.

Motie 36 is ook aangenomen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33426-36.html

Hierin wordt de regering opgeroepen er naar te streven dat interactieve diensten van de omroepen de kijker gaan bereiken, en om dit indien dit niet voor het eind van het jaar in overleg geregeld is, in een ministeriële regeling (zie amendement 40) vast te leggen.

De combinatie van deze twee aanpassingen is vanzelfsprekend heel sterk, maar garandeert HbbTV nog geen doorgifte zonder dat er nog wat hobbels genomen worden.