HbbTV update 2015

HbbTV update 2015 – 18 juni 2015 – Villa Heideheuvel – Hilversum

IMG_9518

Op 18 juni 2015, tijdens het Mediapark Jaarcongres, organiseerde het HbbTV Forum Nederland een informatiesessie over HbbTV. Het Forum informeerde ongeveer 50 professionals uit de media-industrie, de retail en distributeurs over hoe HbbTV in 2015 uitgerold en gepromoot gaat worden. Alle presentaties zijn onderaan het artikel toegevoegd.

Na een kort welkom door Frank Visser vertelde Rob Koenen, co-voorzitter van het HbbTV Forum Nederland, waar HbbTV als standaard staat. Het is de enige technologie die direct verband legt tussen het omroepsignaal en interactieve content. Via HbbTV worden apps op de TV geladen die een relatie hebben met het TV programma. De verbinding tussen de TV en zogenoemde second-screen devices wordt steeds sterker, daar zal HbbTV (via de nieuwe versie 2.0) een grote rol in gaan spelen.

IMG_9519

De inzet van de rode knop, de interactie met de CI+ kaart, en de VOD toepassingen van de distributeurs zelf roepen nog vragen op. Rob Koenen vertelt dat de standaarden en knoppen op zich goed samen kunnen werken, en dat we daarover in Nederland goede afspraken moeten maken. Het HbbTV Forum NL zoekt al langer het gesprek met de grote distributeurs, en hoopt binnenkort stappen te maken zodat er ook naar de consument helder gecommuniceerd kan worden.

Daarna vertelde Josbert van Rooijen over de plannen van SBS met HbbTV. Er zijn bij SBS drie onderdelen waarbij HbbTV wordt ingezet:

18312214564_2b10418344_o

– als ondersteuning voor de Champions League, bijvoorbeeld voor statistieken en terugkijken van doelpunten
– voor e-commerce rond VT Wonen, samen met Sanoma
– om advertentiecampagnes van specifieke adverteerders te ondersteunen, te beginnen met een campagne voor ING

SBS wil verder graag een gemeenschappelijk framework opzetten waarmee adverteerders en producenten van TV-programma’s eenvoudig HbbTV applicaties kunnen ontwikkelen. Daarmee kunnen adverteerders en producenten snel en efficiënt mooie toepassingen uitrollen. Verdere plannen zijn samen te vatten met de termen addressable TV, targeted advertising en autostart van de applicaties zodat kijkers bij SBS altijd weer op de juiste dienst uitkomen; gepersonaliseerd en laagdrempelig.

IMG_9529

Joost Negenman en Susanne Heijstraten van de NPO gaven daarna een live demonstratie van de nieuwe See2Gather-dienst die samen met Angry Bytes en People’s Playground werd ontwikkeld. De TV functioneert in deze toepassing als het centrale punt waar iedereen op hetzelfde lokale wifi netwerk via een eigen “second screen” mee kan spelen, met bijvoorbeeld het Songfestival, een voetbalwedstrijd of de 1-tegen-100 spelshow. De scores worden centraal bijgehouden en via een HbbTV-applicatie op het TV-scherm getoond.

IMG_9530

38 Deelnemers speelden live mee in een demonstratie van de Songfestival-app. Joost Negenman vertelde dat de app getest was in Nederland en Spanje tijdens het Songfestival, en dat de reacties erg positief waren. De app zal verder in Londen worden gedemonstreerd en daarna verder worden ontwikkeld.

NPO ziet dergelijke toepassingen, samen met maatschappelijke toepassingen zoals de avatar voor dove en slechthorende kinderen, als een perfecte manier om toegevoegde waarde aan het publiek te bieden. VOD toepassingen zijn volgens Joost niet zo spannend; de NPO zet HbbTV liefst in om meer interactie met en tussen kijkers te krijgen.

Als laatste sprak Frank Visser, co-voorzitter van het HbbTV Forum, over de tijdslijn voor de uitrol van HbbTV. Er is steeds gesproken over “HbbTV”, maar dat is een vrij technische term. Het Forum kijkt nu of het niet beter is om een merknaam te kiezen die overal goed bij past en over de verschillende zenders heen gecommuniceerd kan worden.

IMG_9527

De dekking van het signaal, de keten en de apparatuur zijn allemaal van belang voor de groei van HbbTV. Met al deze onderdelen gaat het goed. Het HbbTV-signaal van de NPO zal binnenkort door ongeveer 2/3e van de huishoudens ontvangen kunnen worden. het bereik van SBS is nu nog minder, maar zal ook gaan groeien.

Nu is 17,5% van de in gebruik zijnde TV’s HbbTV-compatibel, terwijl 98% van de nu verkochte Smart TV’s is uitgerust met HbbTV. Daarmee hebben in 2020 naar verwachting alle huishoudens minstens één TV die HbbTV kan weergeven. In Duitsland maakt nu reeds 25% van de 40mln huishoudens gebruik van HbbTV; de invoering loopt daar een aantal jaren voor op die in Nederland.

Nieuwe versies van HbbTV zijn compatibel met eerdere versies, zodat kijkers hun bestaande HbbTV-toestel kunnen blijven gebruiken, alhoewel met een beperktere functionaliteit in vergelijking met de nieuwste versies. Ook set-top-boxen zullen steeds meer compatibel worden.

In het derde kwartaal van 2015 is er duidelijkheid over de naamgeving en de communicatie over HbbTV in Nederland. Er komen dan campagnes van de NPO en SBS en consumenten zullen in winkels om HbbTV-toestellen gaan vragen. Het Forum zal een website lanceren waar consumenten uitleg op kunnen vinden over de mogelijkheden van HbbTV en hoe HbbTV kan worden ontvangen en gebruikt. De mogelijkheden lijken oneindig!

De getoonde slides

Presentatie van Rob Koenen over de werking van HbbTV:

Presentatie van Josbert van Rooijen over de plannen van SBS met HbbTV:

Presentatie van Frank Visser over de communicatie rond HbbTV: