Over ons

Omroepen, TV fabrikanten en een aantal distributeurs onderzoeken de uitrol van HbbTV in Nederland. HbbTV is een nieuwe dienst die het TV signaal met het internet verbindt en kijkers in staat stelt om bij TV programma’s allerlei extra informatie op te roepen en is al beschikbaar in een aantal Europese landen. Om HbbTV tot een succes te maken zijn vergaande afspraken binnen de gehele keten noodzakelijk. Het HbbTV Forum is een industrieplatform waarin de relevante partijen uit de keten bij elkaar komen om afspraken te maken over de techniek en marketing van HbbTV.

Het HbbTV Forum Nederland richt zich specifiek op de Nederlandse situatie. De internationale coördinatie omtrent HbbTV is in handen van HbbTV.org, wij bouwen daarop voort.

Het HbbTV Forum Nederland wordt gezamenlijk voorgezeten door:

  • Rob Koenen (techniek m:+31 6 11 78 3117)
  • Frank Visser (communicatie en algemene zaken m:+31 6 514 89 675)

De doelstelling van het HbbTV Forum Nederland is de volgende:

  1. tot afspraken te komen over de interoperabele toepassing van de internationale HbbTV standaard in Nederland, onder andere door het maken van afspraken over welke versie van de HbbTV standaard in Nederland gebruikt zal worden, en al hetgeen er verder op technisch en organisatorisch vlak moet worden afgesproken om de uitrol van interoperabele diensten en consumentenapparatuur te bewerkstelligen
  2. het publiceren en om niet ter beschikking stellen van deze afspraken zodra deze definitief zijn
  3. de invoering van de HbbTV standaard in Nederland te bevorderen

Deze website is bedoeld om de informatie die we hebben te delen met de consument en de industrie die geïnteresseerd is in HbbTV.

Geef een reactie